هدایا و تخفیف های یاشام

مرکز مشاوره یاشام به منظور ارج نهادن به نهاد آموزش و حمایت از قشر فرهیخته فرهنگی، در نظر دارد سه هفته در سال خدمات خود برای تمامی مراجعان گرامی را با تخفیف ویژه 10 درصدی ارائه نماید:

1- هفته معلم با محوریت روز 12 اردیبهشت

2- هفته دانش آموز با محوریت روز 13 آبان

3- هفته دانشجو با محوریت روز 16 آذر

امیدواریم این گام هر چند کوچک، بستر مناسبی برای عمومیت بخشیدن به بهره مندی از خدمات مشاوره در جامعه ایفا نماید و انگ اجتماعی مراجعه به روانشناس و مشاور را کمرنگ تر کند.

منتظر سایر هدایا و تخفیف های ویژه یاشام برای مراجعین محترم باشید.