چه چیزی زندگی را معنادار می کند؟

اشتراک‌گذاری

این احساس که در زندگی معنا وجود دارد، فقط فایده فلسفی ندارد. بلکه می تواند سلامت جسمی و روانی ما را ارتقاء بخشد. چه عواملی به غیر از روابط صمیمی و موفقیت های شخصی، باور معنادار بودن زندگی را تقویت می کند؟ سه پژوهش اخیر، سازو کارهای معنای زندگی را مشخص کرده اند.


آنچه واقعا مهم است !!!!!

محققانی که در مورد معنای زندگی مطالعه و پژوهش کرده اند ، این مفهوم را به سه قسمت تقسیم نموده اند : 1- انسجام ( احساس اینکه زندگی معنی دار است ) 2- هدف ( داشتن اهداف و تلاش برای رسیدن به آنها ) 3- اهمیت ( احساس اینکه زندگی فرد ارزشمند و متفاوت است ). طبق نظر ولاد کاستین روانشناس دانشگاه ساسکس، آخرین عامل یعنی اهمیت، ممکن است مهم ترین آیتم باشد. در سه تحقیق انجام یافته مشخص شد که ” احساس اهمیت ” مهمترین عامل پیش بینی کننده این موضوع است که آیا شرکت کنندگان ماه آتی را معنادار تصور می کنند یا خیر. اگر چه مشخص نبود که چرا آنها احساس می کردند که زندگی شان با اهمیت است، اما کاستین فکر می کند که این احساس می تواند ناشی از ” ایمان به خدا، کمک به دیگران و یا به جا گذاشتن میراث ” باشد.

سن طلایی در یافتن معنای زندگی

یک مطالعه اخیر نشان داده است که اعتقاد بر اینکه زندگی معنادار است در حدود سن 60 سالگی به اوج خود می رسد. محققان با استفاده از داده های 1042 فرد بزرگسال آمریکایی، دانشگاه کالیفرنیا و سن دیگو، دریافتند که احساس معنا از یک منحنی در طول عمر پیروی می کند که در سن 60 سالگی به اوج می رسد و سپس روند کاهشی و سقوط پیدا می کند. از سوی دیگر، جستجوی معنا می تواند مسیر مخالف را طی کند و قبل از رسیدن به نقطه اوج در 60 سالگی ، روند کاهشی داشته باشد. صرف نظر از بحث سن، ارتباط محسوسی بین سلامت جسمی – روانی و باور معنی دار بودن زندگی، وجود دارد.

هر چیزی باید سر جای خودش باشد…!!

بسیاری از افراد معنا را در تجربیات خارق العاده جستجو می کنند. اما ممکن است آن را در اعمال معمولی و روزانه نیز بیابند. یک تحقیق جدید نشان می دهد که بین عمل به برنامه های مشخص و روزانه و احساس بیشتر معنا، ارتباط وجود دارد. محققان اظهار می دارند دانش آموزانی که به مدت یک هفته به طور میانگین به فعالیت های روزانه مشخص مانند مطالعه، ورزش، ارتباط با دوستان و غیره پرداختند، معنای بیشتری را گزارش نمودند. به نظر پژوهشگران دلیل این موضوع آن است که ایشان با انجام برنامه های معین روزانه احساس منسجم و ارزشمندی از خود را ایجاد کرده اند.

سامانتا هاینتزلمن، یکی از محققان این مطالعه و روانشناس دانشگاه راتگرز، می گوید: « لحظه هایی که در آنها هیجان و احساس خوبی داریم ، می توانند زندگی را معنادار کنند».

نویسنده : داون فرای
مترجم : رضا نسودی
منبع : http://psychologytoday.com